Shërbimet

Zhvillimi i pasurisë së patundshme është kontributi ynë për pronën tuaj, nga analizimi, deri tek vlerësimi i alternativave më të mira dhe më dinjitoze për pronat tuaja, siç janë rinovimi, dhënia me qira, shitja / blerja etj., Ekipi ynë mbulon të gjitha këto procese në tërësinë e tyre, si dhe hapat e ndërmjetëm.

Ne punojmë vetëm me ekipet më të mira të ndërtimit për ta bërë projektin tuaj të ëndrrave realitet, të fuqishëm dhe të qëndrueshëm. Në përputhje rigoroze me planifikimin arkitekturor e urban dhe me buxhetin tuaj, ekipi ndërthur një frymë të re krijuese dhe të freskët.

Menaxhimi dhe zhvillimi i pronës e truallit tuaj realizohet me përpjekjet më minimale nga ana juaj dhe angazhimin maksimal nga ana jonë. Ne u japim përparësi në mënyrë të barabartë të gjitha llojeve të pronave e ndërtesave, duke e përshtatur secilin projekt me mjetet dhe nevojat specifike që paraqesin në menaxhim.

Klientë & Partnerë

Si mund t’ju ndihmojmë?

Për tu konsultuar sesi ekipi ynë mund të ndihmojë biznesin tuaj, ju lutem……